4u09

Expositiekast Katelijnekerk in de steigers

De St.-Katelijnekerk in Mechelen wordt na een interieurrestauratie nog verder aangepakt. De komende jaren wordt ingezet op publiekswerking, ontsluiting, de restauratie van het kerkmeubilair, enkele schilderijen, … en het behoud en beheer van goten en daken. Momenteel wordt de expositiekast gerestaureerd.

De beschilderde expositiekast van de Sint-Katelijnekerk toont drie houten beelden van de Heilige Familie: Maria, Jozef en Jezus. Ze zijn toegeschreven aan Nicolaas van der Veken. De Mechelse beeldhouwer liet in de Katelijnekerk op vele plaatsen zijn stempel na. De beelden bevinden zich in een beschilderde rococokast van Petrus Valckx.

Zowel de expositiekast als de houten beelden zijn aan restauratie toe. De restaurator zal ter plekke de afschilferende verflagen van de kast weghalen en plaatselijk retoucheren. De houten beelden zijn ontkleed en worden momenteel behandeld tegen houtaantasting. Om na restauratie het textiel van de beelden te beschermen tegen degradatie, zal een UV-wering op het glas van de kast worden geplaatst. 

De restauratie wordt uitgevoerd door Renotec voor een bedrag van €36.586. Stad Mechelen kreeg een erfgoedpremie van €17.500 toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Eind maart, na behandeling met olieverf en een soort waslaag zal het renovatieproject rond zijn.