19u33

Extra Vlaams geld voor restauratie Sint-Gummaruskerk

Vlaams minister voor onroerend erfgoed Matthias Diependaele kent 2,6 miljoen euro toe voor de verdere restauratie van de Sint-Gummaruskerk in Lier. Hiermee wordt het oostelijk gedeelte van de kerk aangepakt. De werken kunnen nog dit jaar starten.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd een restauratiecampagne voor de kerk opgezet. Dankzij deze meerjarenovereenkomst kan de kerk structureel gerestaureerd worden. Dit jaar komt het oostelijk deel van de kerk aan bod.

Gevels, daken en de glas-in-loodramen worden opgeknapt. De dwarsbeuk, de viering, het koor en de kooromgang krijgen een grondige renovatie, de verwarmingsinstallatie wordt vernieuwd en het interieur krijgt een opfrisbeurt. Volgend jaar wordt dan het westelijk gedeelte van de kerk aangepakt.