5u26

Fase 2 werken Hanswijkbeek breekt aan: nieuwe sifon onder kanaal Leuven-Dijle

Maandag start de tweede fase van de werken aan de Hanswijkbeek, die ontspringt aan de grens tussen Mechelen en Vlaams-Brabant. De beek was; met verzakte oevers, versleten overwelvingen en een slechte doorstroming; in zeer slechte staat en dat werkte overstromingen in de hand. Daarom gaan de Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv samenwerken om de beek op te lappen. Fase 1, waarbij de oevers van de Hanswijkbeen tussen de Leuvensesteenweg en de Dijle werden aangepakt, is ondertussen afgerond. Nu kan fase 2 beginnen, waarbij de sifon onder het kanaal Leuven-Dijle vervangen zal worden. Die werken zullen zeker een half jaar in beslag nemen.

Na een cameraonderzoek bleek dat de oude gewelven onder het kanaal Leuven-Dijle in zeer slechte staat zijn, en daarom wordt er nu nieuwe inbuizing gestoken. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een doorpersing, zodat er geen sleuf gegraven moet worden. De scheepsvaart op het kanaal kan namelijk niet stilgelegd worden. Bij een doorpersing wordt er gewerkt met een persput aan de ene oever en een ontvangstput aan de andere oever. De betonnen buiselementen worden dan via de persput onder het kanaal geperst naar de ontvangstput. Een nieuw vuilrooster moet de sifon dan proper houden. De oude sifon wordt ten slotte opgevuld, zodat die niet kan instorten.

Tijdens de werken mag het verkeer niet door aan de Geerdegemsvaart-Vaartdijk, maar er wordt een omleiding voorzien. Fietsers en voetgangers mogen wel passeren, al kan het wel dat de volledige werf af en toe wordt afgesloten om de veiligheid te garanderen. Dat zou dan buiten de spituren gebeuren, tussen 9 en 15 uur.

Foto: Provincie Antwerpen