21u01

Foutief parkeren in Dessel? Vanaf 1 maart GAS-boete

Wie in Dessel foutief parkeert kan daar vanaf 1 maart 2022 een GAS-boete voor krijgen. Processen-verbaal die door de politie worden opgesteld, worden dan niet meer verwerkt door het parket maar door een GAS-ambtenaar. De boetes bedragen -afhankelijk van de specifieke overtreding- 58 of 116 euro.

Wanneer GAS-boete?

De gemeente kan een GAS-boete geven als je de regels rond stilstaan en parkeren overtreedt of als je de verkeersborden 'verboden toegang in beide richtingen' of 'voetgangerszone' negeert en de overtreding wordt vastgesteld door bijvoorbeeld een camera.