19u52

Freeswerken langs Reuselseweg nodig voor inheemse herbebossing

Het Vlaams Agentschap Natuur & Bos is in het bos van de zogenaamde Koninklijke Schenking langs de Reuselseweg in Mol-Postel gestart met freeswerken. De stronken van de gekapte Amerikaanse eik worden er weggefreesd.

Het dode takhout en jonge opslag van ongewenste soorten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik wordt bewerkt met een bosfrees. Dat is nodig omdat ze moeilijk afbreekbaar strooisel hebben en zorgen voor een dikke laag onverteerbare naalden en bladeren. Bij een arme zandgrond leidt dit tot onwenselijke bodemverzuring waardoor de essentiële mineralen uitspoelen en te hoge concentraties toxisch aluminium vrijkomen. Insecten, vlinders, vogels, nuttige boomschimmels, … krijgen het hierdoor zwaar te verduren.

Herbebossing

Na het frezen van deze bomen verandert het dikke pakket naalden, bladeren en takken in een geschikt kiembed voor bomen en struiken. Het Agentschap Natuur en Bos doet deze werken in het vroege voorjaar zodat het zaad van berken of wilgen zoveel mogelijk kan inwaaien en kiemen. Dit stimuleert de spontane herbebossing van de gefreesde oppervlaktes.

Naast de spontane verjonging met onder andere berk, lijsterbes en vuilboom plant ANB in het najaar  meerdere soorten inheems loofhout. Er komt rond de bomen een tijdelijk raster zodat de jonge bomen niet beschadigd worden door hongerige dieren. 

In het najaar van 2021 voert ANB bijkomende werken uit om een bestaande bosdreef op te waarderen. Deze dreef wordt dan toegankelijk voor wandelaars, waardoor deze een mooi zicht krijgen op dit prachtige gebied.