1u08

Geel zet project ‘Veilige Schoolomgevingen’ in de kijker tijdens Week van Mobiliteit

Vandaag start de Week van Mobiliteit. Stad Geel grijpt dit moment dan ook aan als de ideale gelegenheid om het verkeersproject ‘Veilige Schoolomgevingen’ in de kijker te zetten (foto: campagnebeeld project). Onlangs startte de stad het project terug op voor SBS De Burgstraat. In het najaar is ook Top@Punt nog aan de beurt.

Stad Geel wil zich elk jaar inzetten om twee schoolbuurten verkeersveiliger te maken. Dit plan werd geformuleerd in het bestuursakkoord 2019-2024. Dat gebeurt telkens in vier stappen.

In vier stappen naar een veilige schoolomgeving

Stap 1: De stad geeft leerlingen inspraak door hen te vragen hoe zij hun schoolbuurt ervaren en wat zij zouden willen veranderen. Deze resultaten worden samengevat in een rapport dat de basis vormt voor het verdere verloop.

Stap 2: Samen met ouders, kinderen, leerkrachten en buurtbewoners formuleert de stad de uitdagingen voor de schoolomgeving. Met de hulp van experts zoekt de stad verder samen naar oplossingen. Deze oplossingen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen vooraleer de stad deze als proefopstelling invoert. 

Stap 3: De voorgestelde maatregelen worden eerst getest met sensibiliseringsacties of structurele ingrepen.

Stap 4: Leerlingen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners evalueren de aanpassingen. Als de evaluatie positief is, dan wordt de proefopstelling definitief. Als er nog mankementen zijn, dan wordt het bijgestuurd en wordt er teruggegaan naar stap 3.

Voortzetting project in SBS De Burgstraat

De dienst jeugd deed al een bevraging bij schoolkinderen van SBS De Burgstraat in februari dit jaar. Door de coronacrisis lag het project daarna een tijd stil. Een paar weken geleden startte de stad de tweede stap op. Buurtbewoners en ouders van leerlingen kregen een uitnodiging om mee na te denken over de schoolomgeving. Dat participatieproject verloopt nu online. Nog tot 29 september kunnen ze een voorstel indienen.