21u22

Geen vergunning meer voor SAFE-college: elf leerlingen moeten andere school zoeken

Het SAFE-college (Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch Educatiecentrum) in Mechelen verliest de erkenning van de Vlaamse Overheid. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist op basis van een negatief rapport van de Onderwijsinspectie. Zo schiet het SAFE-college tekort voor de vakken Wiskunde, Biologie, Chemie, Nederlands en Engels. Er is te weinig leerlingenbegeleiding, te weinig beleidsvoerend vermogen en er werden ook inbreuken tegen de veiligheidsrichtlijnen vastgesteld.

De elf leerlingen kunnen dit schooljaar nog afronden, maar moeten daarna op zoek naar een andere, erkende school.