12u22

Geen wedstrijden meer door blauwalg

Door blauwalg op het kanaal Dessel-Schoten mag er ook niet meer aan recreatie gedaan worden. Zo wordt de geplande sprinttriatlon van Rijkevorsel een duatlon omdat er niet gezwommen mag worden. Ook waterski en andere recreatie zijn uit den boze. Hetzelfde geldt op het Kempens kanaal. Op het Albertkanaal is geen blauwalg vastgesteld, daar komt het minder voor omdat er meer scheepvaart is, wat voor meer stroming zorgt. Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel verbetert, omdat het warm en droog blijft.