7u09

Geluidsmetingen voor nieuwe verbindingsweg tussen Mol en Retie

Het is een project van lange adem, maar er lijkt nu schot in de zaak te komen voor de nieuwe verbinding tussen Mol, Dessel en Retie. De nieuwe ontsluitingsweg moet zwaar vervoer uit de dorpskernen van onder andere Mol-Sluis en Achterbos houden. Ook de problematiek rond de ring in Geel zal dan mee aangepakt worden. Deze week zullen er de eerste geluidsmetingen plaatsvinden die nodig zijn voor het milieueffectenrapport.
insluiten