1u07

Gemeente Balen maait zelf onkruid op gewestweg

De gemeente Balen heeft besloten om zelf de bermen van de gewestweg (N18) Steenweg op Leopoldsburg te maaien.

Schrijnende toestand

Het onkruid staat op sommige plaatsen heuphoog waardoor fietsers moeilijk kunnen passeren. 

Ook de zichtbaarheid voor automobilisten vanuit de zijwegen op het aankomend verkeer op deze hoofdweg, werd almaar beperkter.

Zelf maaien

Eind juli heeft het gemeentebestuur een ingebrekestelling gestuurd naar het Vlaams Gewest, want zij staan in voor het onderhoud van die bermen. 

Omdat er na de terugkoppeling geen definitief antwoord kwam en geen vooruitzicht voor een oplossing op korte termijn, heeft de gemeente beslist om zelf de bermen te maaien.

De gemeentediensten zijn vanmorgen begonnen aan het werk, zodat de jeugd tegen de start van het nieuwe schooljaar veilig naar school kan fietsen. 

Onderhoud Vlaams Gewest 

De gemeente hoopt dat het Vlaams Gewest haar planning om te maaien naar de toekomst aanpast.

Zeker omdat de onkruidgroei de laatste jaren toeneemt door de klimaatverandering en door het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.