18u15
De wereld vandaag
maandag 4 juli
23°C
50 km

Gemeentehuis Rijkevorsel wordt duurzaam gerenoveerd

Het gemeentehuis van Rijkevorsel, dat dateert van 1987, wordt deze legislatuur grondig gerenoveerd. De werken zijn gericht op het verduurzamen van het gebouw en het optimaliseren van de inrichting. Dit laatste moet bijdragen tot een verbeterde dienstverlening voor de inwoners van Rijkevorsel.

Het gebouw wordt op een logische manier ingericht voor polyvalent gebruik, toegangsbeheer en de noden van zowel de bezoekers als de personeelsleden en de mandatarissen. Door  gespreksruimten te creëren die gescheiden zijn van de kantoren wordt de privacy van de burger verzekerd en kunnen personeelsleden zich beter concentreren. 

Ook de buitenzijde van het gebouw wordt aangepakt om meer transparantie naar binnen toe te creëren en om de isolatie te verbeteren. Er komt een garage voor dienstvoertuigen en overdekte fietsenstallingen.

Pas in 2023

Na de renovatie blijft de cluster beleving (vrijetijdsdiensten) in de kantoren in de Leo Pleysierbibliotheek, maar alle andere administratieve diensten van het lokaal bestuur krijgen een plek in het gerenoveerde gemeentehuis. Ook de sociale dienst verhuist in de toekomst van de OCMW-campus in het Prinsenpad naar het gemeentehuis. Verder is er uiteraard ook ruimte voor de politieke activiteiten en blijft ook het Heemkundig Museum gehuisvest in de kelderverdieping van het gemeentehuis.

De start van de werken was oorspronkelijk voorzien in 2022, maar het project loopt vertraging op waardoor ze pas in de loop van 2023 kunnen beginnen.

Tijdelijke vehuis

Tijdens de renovatiewerken wordt het gemeentehuis volledig ontruimd. De huidige gebruikers van het gebouw zullen dus tijdelijk verhuizen naar alternatieve locaties. Zo worden de dienst burgerzaken en de dienst onthaal gehuisvest in het administratief gebouw van de OCMW-campus. Alle andere diensten nemen hun intrek in het Klooster. Voor vergaderingen van de bestuursorganen en huwelijken wordt ook uitgeweken naar andere locaties. Het Heemkundig Museum zet zijn activiteiten in beperkte vorm verder in het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. Museumstukken die daar niet kunnen worden getoond, worden tijdelijk elders opgeslagen in afwachting van de opening van het vernieuwde museum in het gemeentehuis.