15u42

Gids voor verantwoorde studentendopen

Thomas More hogeschool pakt uit met de 'Inspiratiegids studentendopen'. Die is het resultaat van vele gesprekken met studenten van alle campussen en tal van debatten met studentenvertegenwoordigers. Het is een leidraad voor verantwoordelijke, transparante en gemeenschapsvormende dopen die ieders grenzen respecteren. Je vindt er tips en tricks over hoe je iets leuks kan organiseren dat ook verantwoord blijft.

“Met deze gids willen we verschillende doelen bereiken”, zegt Lieselotte Heymans van Stuvo (Studentenvoorzieningen). “We willen ervoor zorgen dat iedere student, ongeacht de vereniging waar hij bij zit, veilig kan deelnemen aan dopen, dat studentverenigingen kritisch naar hun activiteiten kijken en we willen good practices delen over de campussen heen. Welkomstrituelen zijn op zich een positief gegeven. Als ze ieders grenzen respecteren, kunnen ze een gemeenschap zeker versterken.”

 

Vijf thema's

De gids is gebaseerd op vijf thema's: verantwoordelijkheid (een doop moet veilig blijven), grenzen (iedereen mag nee zeggen), transparantie (duidelijke regels), fysieke en psychische integriteit en diversiteit (niemand uitsluiten).

Om duidelijk te maken dat ze de thema's van de gids onderschrijven en voor een respectvolle doop gaan, dragen de leden van de studentenverenigingen volgende week de pin met het hartje-in-het-schild. Zo zien ook hun medestudenten dat ze er werk van maken.