9u14

Heilig Graf zoekt oplossingen voor opschorten lessen

Nu de veiligheidsraad beslist heeft dat de lessen in alle scholen opgeschort worden, maar dat er wel opvang moet zijn voor de leerlingen die niet thuis kunnen blijven, is het alle hens aan dek in de scholen. Ook het Heilig Graf in Turnhout, waar enkele duizenden leerlingen in het lager en secundair les volgen, zoekt naar oplossingen om iedereen toch alle leerstof te laten volgen.
insluiten