6u20

Heraanleg groenzones, veiligere verkeersomgeving en gescheiden riolering voor Rozenlaan

Woonmaatschappij DE ARK, gemeente Lille en Fluvius werken samen aan een grondige opwaardering van de Rozenlaan in Gierle. DE ARK renoveerde de afgelopen jaren al 64 huizen en legt nu de laatste hand aan negen nieuwbouwwoningen voor ouderen. Deze zomer kunnen de bewoners er hun intrek nemen.

Samen met de gemeente Lille en Fluvius pakt DE ARK meteen de volledige buurt aan. Op de planning staat een vernieuwing van de riolering, een aantal verkeersingrepen en de aanleg van groenzones. “Samen met DE ARK verfraaien we de groenpleinen tussen de woningen. Momenteel zijn dit nog klassieke grasvelden.

We richten er verschillende zones in waar jong en oud kunnen samenkomen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit en Duurzaamheid Luc De Backer (Groen). “Elk pleintje krijgt een eigen invulling. Zo voorzien we een petanquebaan, een speelzone voor kinderen en een rustzone met zitbanken. Daarnaast werken we ook aan de verkeersveiligheid van de straat. In het midden van de Rozenlaan leggen we een verhoogd verkeersplateau aan met een veilige oversteekplaats, in combinatie met een wegversmalling. Het kruispunt met de Doolstraat leggen we eveneens verhoogd aan en snoeren we in om het sluipverkeer tussen de Vennestraat en de Kloosterstraat in te dijken." 

De samenwerkingsovereenkomst werd zopas op de gemeenteraad goedgekeurd.