1u54

Herentals wil van as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan geïntegreerde, leefbare buurt maken

Sinds vorig najaar werkt een gespecialiseerd ontwerpteam aan een conceptstudie voor de toekomst van de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan (de ABO-as). De studie bekijkt hoe deze omgeving meer kan zijn dan alleen een grote brede baan door het centrum van de stad.

Dit gebeurt op basis van verschillende invalshoeken: mobiliteit, leefbaarheid, klimaat, educatie, ondernemen, … De conceptstudie bekijkt zo hoe bewoners, handelaars, scholen, jongeren, zorginstellingen en tal van andere groepen hun plek vinden aan de as. Ook de identiteit en het rijke verleden van de stad ontbreekt niet in het verhaal.

Vier verhaallijnen

Het ontwerpteam heeft vier ruwe en uiteenlopende verhaallijnen voor de ABO-as opgesteld. 
• Ten eerste: een dichtbebouwde stadsboulevard, met openbaar vervoer, bomenrijen en waterpartijen die de sfeer van de Kempische vaart terug bovenhalen. 
• Ten tweede: een regionale verbinder. Hier krijgt een brede fietsverbinding in een groene omgeving de hoofdrol. 
• Ten derde: een dwarsligger, waarbij straten, parken en oude vesten die de as kruisen opnieuw belangrijker worden. 
• Ten vierde: een incubator, waarbij we van deze plek een proeftuin maken van uiteenlopende initiatieven in de stad. De ontwikkeling van de ABO-as gebeurt hier niet vanuit een vastgelegd plan, maar kan stapje voor stapje aangepast wordt.
 

Volgende stappen

Burgemeester Mien Van Olmen: ‘Het ontwerpteam heeft ondertussen de vier verhaallijnen voorgelegd aan overheden en officiële instanties om een eerste zicht te krijgen op de haalbaarheid. Daarna is het de beurt aan de ondernemers, de scholen en andere organisaties rond de as om te kijken wat deze verhaallijnen voor hen betekenen. Vervolgens is het de beurt aan de Herentalsenaar. Vanaf de tweede week van maart kunnen zij via de inspraakwebsite van de stad hun mening geven. Daar vinden zij ook de meer uitgebreide versie van de verhaallijnen. Geïnteresseerden surfen naar www.pakherentals.be.’

Als alle meningen gekend zijn, maakt het ontwerpteam een voorkeursscenario op. Daar mogen de Herentalsenaren in de loop van zomer hun zeg over doen.