6u16
De wereld vandaag
dinsdag 5 juli
23°C
1 km

Huisartsenwachtpost N16 wordt nieuwe priklocatie in eerstelijnszone

Wie nog een boosterprik wil of zich toch nog wil laten vaccineren in Puurs-Sint-Amands, Bornem of Willebroek, moet voortaan naar de huisartsenwachtpost langs de N16. Nu het einde van de vaccinatiecampagne in zicht is en de laatste prikken gezet worden in het vaccinatiecentrum van Klein-Brabant, verhuizen de centra van Puurs-Sint-Amands en Willebroek naar hier.
insluiten