9u48

Inbreuken op ladingverzekering: "1800 euro aan boetes uitgeschreven"

Politie Regio Turnhout voert regelmatig controles uit op zogenaamde 'ladingzekering', de manier waarop de lading van een vrachtwagen of aanhangwagen is vastgemaakt. Dat moet gebeuren volgens specifieke regels, maar jammer genoeg zijn er nog steeds chauffeurs, die het niet zo nauw nemen met die regels. Er werd voor 1800 euro aan boetes geïnd.

Het verkeersteam van de Politie Regio Turnhout hield een controle-actie aan de Beemdenstraat in Beerse en langs de Noord-Brabantlaan in Turnhout. Er werden 3 boetes uitgeschreven voor inbreuken op de ladingzekering. Verder stelden ze 1 proces-verbaal op voor inbreuken op de technische eisen. De boetes voor inbreuken op de ladingzekering kunnen hoog oplopen. Bij de controleactie maandag konden de agenten bijna 1800 euro aan onmiddellijk innen.

Tijdens de actie werden ook de rij- en rusttijden van de vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd, maar daar werden geen inbreuken rond vastgesteld.