14u00

Invoering retributie verblijfskaart derdelanders – Vreemdelingentaks

In Duffel staat de invoering van een retributie op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-kaart op het agenda van de gemeenteraad van 6 mei 2019. De federale regering maakt het steden en gemeenten mogelijk om jaarlijks tot 50 euro te vragen als vergoeding voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een tijdelijke verblijfskaart voor vreemdelingen. Deze retributie wordt in de media vaak de vreemdelingentaks genoemd. De eerste verblijfskaart die een vreemdeling ontvangt, wordt altijd uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf, die daarvoor een eigen retributie vraagt. Deze kaart dient ten vroegste na één jaar vervangen te worden, dat gebeurt door de gemeente zelf.