21u41

Inwoners helpen bij herinrichting Lippelo en Oppuurs

Voor de vernieuwing van de dopskernen van Oppuurs en Lippelo heeft het gemeetebestuur van Puurs-Sint Amands verschillende ideeën. Een nieuwe thuis voor de chiro, een buurtwinkel of een recreatiedomein rond waterloop de Vliet. De gemeente betrekt ook de inwoners bij de herinrichting. Vanavond is er een laatste inspraakvergadering.
insluiten