3u35
De wereld vandaag

Jong CD&V Bornem wil (meer) boekenruilkasten in Bornem

In Bornem wil JongCD&V meer boekenruilkasten. Een van de voorstellen die de jonge partij vanavond aan de gemeenteraad voor legt. Het concept van boekenruilkasten is niet nieuw in in Bornem want op een heel beperkt aantal plaatsen hebben particulieren al het initiatief genomen om boekenruilkasten te voorzien.

Extra boekenruilkasten en ideeën

Maar omdat  de partij ook vindt dat ze met de boekenruilkasten het lezen kunnen bevorderen en dat ze bovendien ook leiden tot meer verbinding tussen mensen, willen ze voorstellen om in heel de gemeente (dus ook in alle deelgemeenten) extra boekenruilkasten te voorzien.

Wat de plaats van de kastjes betreft, denken ze vooral aan toeristische trekpleisters zoals de Abdij, kasteel d’Ursel, het Breeven. Ze pleiten ervoor de locaties samen met de Bornemnaar te bepalen en hiervoor een oproep voor ideeën te lanceren. "We hadden hierover al contact met de bibliotheek, die zeer positief op dit voorstel reageerde en zelf ook suggereerde om vanuit de vernieuwde Makerspace workshops te organiseren waarin wordt aangeleerd hoe dergelijke kastjes gebouwd kunnen worden", luidt het.