1u17

Kasterlee gaat voluit voor Hoge Rielen als locatie containerpark

Kasterlee heeft een verouderd containerpark waarvan de vergunning over een paar jaar verloopt. eerdere plannen voor een gezamenlijk park samen met de gemeente Lille mislukten. De vervallen landbouwgronden die deels vervuild zijn aan de Hoge Rielen 1A kwamen in beeld na een grondige doorlichting van meerdere locaties.

Rielenkring comité vreest verkeersoverlast

Buurtbewoners protesteerden in de herfst op de gemeenteraad en vroegen dat alternatieven onderzocht zouden worden. Dat deed intercommunale IOK maar geen enkel alternatief voldeed volgens hen zoals de Hoge Rielen 1A dat wel doet als locatie.

De gemeente ziet als bijkomend voordeel ter sanering van een vervuild stuk Kasterlee. Het schepencollege besliste vandaag dan ook dat het Hoge Rielen 1A wordt.