8u40

Kempense bedrijven hebben oplossing voor vrijliggende fietspaden

Een consortium van bedrijven waarbij ook Aquafix uit Laakdal en Eurodal uit Grobbendonk hebben een oplossing voor vrijliggende fietspaden naast grachten. De aanleg van die fietspaden duurt soms lang door lange onteigeningsprocedures. Met een fietspad over de gracht kunnen de bedrijven nu plaats en misschien dus ook tijd besparen.
insluiten