5u32

Kempense kerken worden 1 voor 1 geïnventariseerd

De Kempense erfgoedcel k.ERF is samen met vrijwilligers de kerk van Mol-Rauw aan het inventariseren, de eerste in een hele reeks. Dat gebeurt enerzijds om te zien welke waardevolle zaken er in de kerken aanwzig zijn, iets wat vreemdgenoeg nooit gebeurd is. Anderzijds is zo'n inventaris ook een werkmiddel bij een eventuele herbestemming van de inboedel, wanneer de kerk een nieuwe invulling krijgt.
insluiten