20u05

Kempense kinderen leggen intercommunaal examen af

Van 3 juni tot 11 juni vindt al voor het 54ste jaar op rij het intercommunaal examen plaats. Maar liefst 64 lagere scholen uit 25 Kempense gemeenten nemen dit jaar deel aan de toets. Daarmee worden in totaal 11.100 leerlingen van het eerste tot en met zesde leerjaar getest over één leerdomein. Het maakt van deze editie een recordeditie.

Elk jaar wordt één aspect uit de leerplannen van het lager onderwijs getoetst. Dit jaar worden de leerlingen getest op begrijpend lezen. Een thema dat de laatste jaren regelmatig onderwerp is van gesprek in heel wat leraarskamers.

Interne kwaliteitscontrole

De toets wordt per leerjaar opgesteld door een werkgroep van deskundigen van het basisonderwijs. De scholen kunnen de resultaten van hun leerlingen achteraf vergelijken met het regionale gemiddelde. Dat moet hen stimuleren om de leerkwaliteit voortdurend te verbeteren.