14u31

Kempense OCMW's kreunen onder administratieve druk

De administratieve druk bij de Kempense OCMW’s neemt sinds de coronacrisis enorm toe. Dat blijkt uit een bevraging bij 27 OCMW’s. Die peilde naar de effecten van de coronacrisis op de administratieve ondersteuning die maatschappelijk werkers bieden.

De maatschappelijk werkers geven aan dat ze het gevoel hebben dat ze gedegradeerd zijn tot administratieve hulp, maar dat ze tegelijkertijd bekeken worden als expert inzake belastingen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van sociale zekerheid en pensioen, … Organisaties schuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden door naar de OCMW’s. Daarnaast is er steeds minder ondersteuning voor kwetsbare mensen door de organisaties zelf. Daarvoor rekenen zij op het OCMW.