18u09

"Kinderen in Mol, Retie en Dessel hebben te veel pesticiden in lichaam"

“Oppassen met pesticiden”: dat belangrijk gezondheidsadvies wordt meegegeven na onderzoek bij kinderen in Dessel, Mol en Retie. Voor de tweede keer hebben 212 kinderen uit de betrokken gemeenten een bloed- en urinestaal laten onderzoeken in het kader van de 3xG-studie. De studie, die in 2010 werd opgestart, heeft de 212 kinderen - die nu zeven jaar oud zijn - getest op de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen en gezondheidsmerkers.

Naast pesticiden ook arseen

De resultaten maken duidelijk dat een strenger pesticidenbeleid geen optie, maar een must is.”Pyrethroïde pesticiden” zijn insecticiden die gebruikt worden in de maïs- en aardappelteelt, maar die ook heel wat toepassingen kennen voor huishoudelijk gebruik. Denken we maar aan insectenverdelging in huis, in de tuin of bij huisdieren.

Ook voor arseen zien de onderzoekers opnieuw te hoge meetwaarden: 25% van de deelnemers overschrijdt een gezondheidskundige toetsingswaarde. Dat betekent dat de waarden die in urine aangetroffen zijn, gezondheidseffecten op lange termijn niet uitsluiten. Dat is voor de regio niet nieuw en werd reeds eerder gelinkt aan het gebruik van grondwater (onder andere in de moestuin of voor consumptie). Naast historische industriële vervuiling komt arseen echter ook van nature voor in de Kempense bodem. 

De 3xG-studie wordt uitgevoerd door VITO, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS), en de lokale partnerschappen STORA en MONA.

Infoavond 

Vanavond is er in Dessel bij het bezoekerscentrum Tabloo een infoavond (20-21 uur) over de studie. De resultaten vertellen iets over de impact van milieuvervuilende stoffen op ons lichaam, over hoe onze regio scoort ten opzichte van Vlaamse gemiddelden en over welke factoren onze blootstelling kunnen beïnvloeden.

Foto: archief