22u04

Kolonie Wortel mogelijk Werelderfgoed, Kolonie Merksplas voorlopig niet

De kans bestaat dat de kolonie van Wortel wel erkend wordt als Werelderfgoed, en die van Merksplas niet. Een jaar geleden besliste de Unesco dat de zeven Koloniën in België en Nederland voorlopig geen erkenning krijgen. De indieners van het dossier kregen wel een herkansing en intussen ook een advies. Dat advies luidt dat drie Koloniën, waaronder die van Merksplas, uit het dossier moeten worden gehaald, omdat ze niet gaaf en authentiek genoeg zijn. Alleen wanneer de restauratie van het gevangenencomplex is afgerond, komt die mogelijk ook in aanmerking. Maar voorlopig dus niet.