2u30

Krijgt Mol een Covidheldenstraat, Zorgheldenstraat of Heldenstraat?

De Molse straatnamencommissie wil de huidige coronacrisis passend herdenken met een straatnaam en deed een drietal voorstellen: Covidheldenstraat, Zorgheldenstraat of Heldenstraat.

Via een poll krijgen alle inwoners de komende twee weken de kans om hun mening te geven over deze voorstellen. Daarna wordt het advies voorgelegd aan de cultuurraad en uiteindelijk beslist de gemeenteraad. 

De nieuwe straatnaam geldt voor het gedeelte van de Doornboomstraat tussen de Adolf Reydamslaan en de Gasthuisstraat. Daar is geen bewoning, maar liggen er uitsluitend leveringsadressen van het H. Hartziekenhuis, woonzorgcentrum Witte Meren en het Sint-Lutgardisinstituut.