7u41

KV supporters krijgen inspraak in beslissingen

Supportersorgaan Malinwa lanceert een online participatieplatform. Op wijzijnmalinwa.be kunnen abonnees en leden van de supportersclubs terecht om zich te informeren en mee te debatteren. KV wil zo de supporters betrekken in het beslissingsproces.

Zo komt heel binnenkort al het thema rond het al dan niet toelaten van buitenlandse investeerders aan bod.