7u23

KVC Westerlo scherp voor licentie Moeskroen

Voetbalclub Westerlo haalt op haar website scherp uit naar de licentie die het BAS heeft toegekend aan Moeskroen. Zonder Moeskroen bij naam te noemen, noemt Westerlo dit het failliet van het licentie-systeem. Westerlo hoopte nog op promotie naar 1A. Als winnaar van de reguliere competitie bestond die kans ook als 1 van de clubs in 1A geen licentie zou krijgen. En daarvoor werd gekeken naar Moeskroen. Er zijn ernstige verdenkingen zijn dat die club mee geleid wordt door makelaars. Want niet mag volgens het licentie-systeem. Al jaren is dat een publiek geheim, maar dit jaar leek het dus dat de licentie van Moeskroen echt in gevaar kwam. Maar uiteindelijk trok de club bij het BAS dus toch weer aan het langste eind.

Letterlijk

Zoals gezegd, noemt Westerlo Moeskroen nergens echt bij naam in de persmededeling op de website. Maar de club is wel scherp. Letterlijk klinkt het zo: 

"Met onstentenis heeft KVC Westerlo heden de beslissing van het Bas vernomen.

Natuurlijk moeten de overwegingen van de arbiters worden afgewacht vooraleer de gehele juiste context te kennen die tot deze beslissing geleid hebben.

Ondanks alle proceduriële beslommeringen is KVC Westerlo natuurlijk wel op de hoogte van de inhoud van het dossier.

We moeten in deze context helaas vaststellen dat dergelijke opeenvolgende beslissingen alleen maar tot het failliet van het licentiesysteem kunnen leiden en de werking van de controle door het Bas volledig op de helling plaatsen.

Werken volgens de regels wordt absoluut niet beloond en alle inspanningen die de clubs zich getroosten worden met dit soort tussenkomsten volledig belachelijk gemaakt.

KVC Westerlo is overtuigd dat de waarheid in deze zaak gelet op de verschillende gerechtelijke procedures (buiten het BAS) zeker nog volledig aan het licht zal komen en zal alles in het werk blijven stellen om dit te bewerkstelligen. Zij hopen hierbij in de KBVB en de Pro League bondgenoten te vinden om de geloofwaardigheid van het voetbal te redden.

Na overleg met onze raadslieden zullen we ten gepasten tijde communiceren over de verdere stappen die we zeer zeker zullen nemen.

Dat men ondertussen de licentiecontrole in het licht van deze uitspraken beter helemaal herbekijkt zal ook voor andere ploegen in het licht van deze beslissing zeer duidelijk zijn."