4u46
De wereld vandaag
dinsdag 5 juli
23°C
0 km

Laatste vaccinatiemomenten in Turnhout en Hoogstraten

Eerstelijnszone Kempenland organiseert twee laatste vaccinatiemomenten georganiseerd in Turnhout en Hoogstraten. Iedereen vanaf 5 jaar kan gevaccineerd worden. Geïnteresseerden komen binnen zonder afspraak in één van de gemeenten. Je krijgt gratis een Pfizer-vaccin (eerste, tweede, booster of pediatrisch vaccin).

Op 14 april tussen 17 en 19 uur in Hoogstraten (zaal De Welgezinde, Vrijheid 149). Op 15 april tussen 17 en 19 uur in Turnhout (Campus Blairon). 

Niet iedereen kan een vierde vaccin krijgen. Enkel immuungecompromitteerde patiënten en personen die recent de diagnose kanker kregen (en/of hiervoor in behandeling zijn) krijgen een 4de vaccin.
Meer info: https://www.laatjevaccineren.be/ en https://elzkempenland.be/