2u55

Lille en Kasterlee gaan nauwer samenwerken

Buurgemeenten Lille en Kasterlee willen nauwer gaan samenwerken. De twee gemeenten hopen daarmee in de toekomst sterker te staan in de regio. Van een fusie is voorlopig nog geen sprake, al komt er over enkele jaren wel een studie die dat moet onderzoeken. Een eerste voorbeeld van de vernieuwde samenwerking is het op elkaar afstemmen van de bibliotheken.

De twee buurgemeenten werken nu al samen op verschillende vlakken. Onder meer met het vaccinatiecentrum in Tielen en ze hebben ook al een gemeenschappelijke commissie voor ruimtelijke ordening  “Lokale besturen gaan in de toekomst nog erg grote uitdagingen het hoofd moeten bieden", zegt Marleen Peeters, burgemeester van Lille (N-VA) "Lille en Kasterlee hebben op een heel aantal domeinen gelijkaardige belangen. Deze samenwerking versterkt fundamenteel beide gemeenten als gelijkwaardige partners, levert schaalvoordelen op, vermindert de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten, en versterkt de strategische positionering in de regio.”

Fusie onderzoeken

In 2023-2024 willen beide gemeenten ook een gezamelijke studie laten uitvoeren. “Deze studie zal voor de volgende legislatuur (2025-2030) de beleidskeuzes voor de toekomstige samenwerking via verschillende mogelijkheden voorbereiden", vult burgemeester van Kasterlee Ward Kennes (CD&V) aan. "Ik denk dan bijvoorbeeld aan een heroriëntering van bestaande samenwerkingsverbanden zoals de scholengemeenschap en de erfgoedcel, een nieuw specifiek intergemeentelijk samenwerkingsverband, een ambtelijke fusie of een fusie.”

Bibliotheek

Omdat de bibliothecaris van Kasterlee dit jaar op pensioen gaat, zal de samenwerking met Lille al meteen vorm krijgen. De huidige bibliothecaris van Lille zal de aansturing van de bibliotheken in Kasterlee en Lille combineren. De procedures en tarieven zullen ook op elkaar afgestemd worden.

(Foto: burgemeester van Kasterlee Ward Kennes en burgemeester Marleen Peeters van Lille bij de inhuldiging van de fietsverbinding tussen Lichtaart en Poederlee)