21u47

Mechelen houdt solidariteitsacties

Om ouderen en zorgbehoevenden uit hun isolement te halen, zet het stadsbestuur tal van acties op het getouw. Op de website van de stad Mechelen kunnen verenigingen en geëngageerde Mechelaars hun eigen acties alvast bekendmaken. Intussen hebben al 205 Mechelaars hebben zich geregistreerd als vrijwilliger.

Eten afhalen

Aangezien iedereen, maar zeker de risicogroepen, maximaal fysiek contact moet vermijden, is hulp voor een aantal onder hen absoluut welgekomen. Zo zullen medewerkers van de lokale dienstencentra hun meest kwetsbare bezoekers thuis opvolgen, zodat ook zij ondersteund blijven in deze dagen.Zij die kwamen eten in de dienstencentra kunnen vanaf nu elke dag om 11 uur een maaltijd afhalen in de lokale dienstencentra Den Abeel, Den Deigem en De Schijf. Deze maaltijden kunnen thuis worden opgewarmd.

Brieven en tablets

De kinderen in Mechelen worden ook opgeroepen om ook de volgende weken massaal brieven, tekeningen en filmpjes naar de senioren in de rusthuizen te sturen. Dat kan ook digitaal naar communicatie@zbrivierenland.be. In onze rusthuizen voorzien ze bovendien tablets met de nodige software voor videochats. Zo hoeven de bewoners hun (achter)kleinkinderen niet uit het oog te verliezen zolang de opgelegde maatregelen van kracht zijn.

Burenkaartjes


De stad gaat ook gericht senioren bevragen naar eventuele noden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij boodschappen of het uitlaten van de hond. De kaartjesactie loopt intussen als een trein. In totaal zijn er al 20.000 burenkaartjes verdeeld op 2 dagen. Met een kaartje in de bus bieden Mechelaars hun hulp aan om boodschappen te doen voor wie dat moeilijk is of voor bijvoorbeeld een telefonische babbel. Wie zich aangesproken voelt om mee te doen kan het kaartje downloaden via www.mechelen.be/helpanderen.

 

205 vrijwilligers

Ook andere Mechelaars kunnen hun steentje bijdragen. Op de website van de stad werd een oproep gedaan naar mensen die mee willen inspringen in de zorg, wat de Mechelse vrijwilliger kan betekenen voor buren of kennissen. Vandaag hebben al 205 vrijwilligers zich geregistreerd via www.mechelen.be/meldjeaan. De volgende uren en dagen worden vrijwilligers gecontacteerd om te kijken waar ze kunnen helpen. Mechelaars een hart onder de riem steken kan ook op sociale media via #2800tegencorona. Voor alle hulpvragen en hulpaanbod kunnen Mechelaars telefonisch contact opnemen met het callcenter van de stad op het gratis nummer 0800 20 800.