19u19

Mechelen legt bufferbekken aan tegen wateroverlast en droogte

Stad Mechelen heeft een stuk grond aangekocht in de Bankstraat in Hombeek om te gebruiken als bufferbekken.

Enerzijds moet dit wateroverlast in die buurt voorkomen. Anderzijds kan het opgevangen water gebruikt worden om nabijgelegen landbouwpercelen te irrigeren om zo gewasverlies tijdens droogteperiodes te voorkomen.

Dit is de vervolgfase op de heraanleg van Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat.