22u46

Mechelen op zoek naar 44 nieuwe straatnamen

Voor de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk in Mechelen moeten 44 nieuwe straatnamen gevonden worden. Deze zullen passen binnen de thema's mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid.

De Mahatma Gandhiwijk is in volle verandering. Variatie in bouwhoogte, woningen en publiek domein zorgt ervoor dat de wijk een speels en modern karakter krijgt.

Stad Mechelen heeft al een eerste lijst van mogelijke straatnamen klaar. Die kunnen bewoners van de Gandhiwijk aanvullen. De uiteindelijke stemming gebeurt tijdens een expo tussen 14 en 30 november, waar de bewoners het laatste woord hebben.