6u31

Mechelen strijdt tegen kinderarmoede

Het Mechelse stadsbestuur wil tegen 2025 de kinderarmoede in de stad halveren. Daarvoor wordt begin maart 2021 het subsidiereglement ‘Samen tegen armoede’ gelanceerd. Zo krijgen veertien lokale partners die gezinnen in armoede heel snel en resultaatgericht kunnen helpen, een werkings- of projectsubsidie. De stad trekt hier 500.000 euro uit.

Er worden ook projecten opgestart worden bij twee Mechelse scholen, het Scheppersinstituut en de Sint-Pietersschool. Beiden besteden al vele jaren actief aandacht aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Met deze projectsubsidie willen ze inzetten op vertrouwenspersonen om de gezinnen zelf te ondersteunen, te versterken en wegwijs te maken in het reguliere aanbod van hulpverlening.