20u17

Mechelen werkt aan plan voor ontwikkeling terreinen CG Power Systems

De stad Mechelen werkt aan een ruimtelijke visie voor de verdere ontwikkeling van de terreinen van CG Power Systems. Door het faillissement van het bedrijf staan de gebouwen en terreinen te koop. Maar het is belangrijk om bij een eventuele verkoop duidelijke voorwaarden te formuleren over wat er kan en niet kan op de site.

Pauwels Transformers zal een deel van de activiteiten van het failliete GC Power Systems verderzetten. Daarvoor zullen ze de komende 9 jaar kantoren, werkplaatsen en magazijnen huren. Maar in het ruimtelijk structuurplan zijn geen voorwaarden of visie opgenomen.

"Een duidelijke en globale visie is belangrijk, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen. "Het vrijkomen van een deel van de site is een unieke gelegenheid om het bedrijventerrein te herdenken en hertekenen. Potentiële kopers krijgen zo een beter beeld van wat ze kopen en wat er kan op het terrein. Het is belangrijk dat er zich opnieuw economische activiteit op deze site kan ontwikkelen, maar dat die ook in harmonie is met de omgeving."

Duurzaamheid

Intussen keurde het Mechels stadsbestuur een nota van een studiebureau over de toekomstvisie van de site goed. Daarin staat dat het bedrijventerrein zo duurzaam mogelijk moet zijn, met oa. wind- en zonne-energie en aandacht voor duurzame mobiliteit en ruimtegebruik.

Zo is het belangrijk dat het parkeren zo veel mogelijk gestapeld wordt. "Dit kan op het dak van productiegebouwen, in een parkeergebouw, of ondergronds", klinkt het. 

"Daarnaast dient de site waterneutraal ontwikkeld te worden. Dit betekent dat er maximaal wordt ingezet op groendaken, retentiedaken, en een collectieve watervoorziening voor hergebruik van hemelwater. Er wordt geen hemelwater via de riolering geloosd, maar wel opgevangen in wadi’s en bovengrondse bufferbekkens", aldus nog de schepen.