15u17

Mechels ondernemershuis Oh! wordt verkocht aan huidige gebruikers

Het Mechelse schepencollege verkoopt het ondernemershuis Oh! in de Kanunnik De Deckerstraat.

Het stadsbestuur wil de huidige ondersteuning die het Oh! biedt, behouden. Daarom gaat de stad over tot de minnelijke verkoop aan de huidige bewoners van het pand tegen een prijs van 1.800.000 euro.

Verkoop in 2022

In 2019 besliste de Stad Mechelen om het ondernemershuis Oh! in 2022 te verkopen.

In het gebouw huizen momenteel nog startende ondernemers. Zij zouden het pand willen kopen zodat ze hun activiteiten kunnen verderzetten en kunnen investeren in de toekomst van Oh!.

“Door het Oh! aan de huidige bewoners te verkopen kan het bestaande partnerschap tussen de stad en de huidige bewoners van Oh! worden verdergezet. Om het onroerend goed minnelijk te kunnen verkopen moet dit wettelijk gemotiveerd zijn met redenen van algemeen belang. Deze redenen zijn in dit geval duidelijk aanwezig, want het Oh! is belangrijk voor de Mechelse samenleving op het gebied van ondernemerschap”, zegt schepen van Gebouwen en Eigendommen Koen Anciaux.

“Het Oh! zorgt voor meer jobs, welvaart en koopkracht en ook voor minder leegstaande bedrijfspanden. Door hun jarenlang opgebouwde expertise over ondernemen zijn de huidige bewoners van het Oh! goed geplaatst om startende en groeiende ondernemingen in de toekomst verder bij te staan”, legt schepen van Economie Greet Geypen uit.

Voorwaarden

Aan de verkoop zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het Oh! ten goede komen van de Mechelse ondernemers. En de stad vraagt een jaarlijkse opgave van enkele werkingscijfers van het kenniscentrum.