10u06

Mechels onthardingsteam gaat definitief van start

Na een proefperiode van zes maanden ging het onthardingsteam in Mechelen op dinsdag 24 mei definitief van start. De ploeg bestaat uit vier voltijdse werknemers die kleinschalige onthardingswerken gaan uitvoeren. Concreet wil dat zeggen dat ze asfalt en beton gaan uitbreken om zo meer groen te creëren in Mechelen en ervoor te zorgen dat het regenwater opnieuw in de bodem kan trekken. Zo wil de stad haar weerstand tegen de gevolgen van de klimaatverandering groter maken.

Van de vier werknemers uit het team, zijn er drie aangeworven via sociale tewerkstelling. Met het project speelt de stad dus niet alleen in op de maatschappelijke behoeften, namelijk de nood aan meer groen en biodiversiteit, maar biedt ze ook kansen aan mensen die minder makkelijk kunnen integreren in de reguliere arbeidsmarkt.

Het onthardingsteam heeft haar eerste opdracht al afgewerkt: het uitbreken van 60 m² verharding op het kruispunt van de Emmaüsdreef met de Oude Baan in Walem. Die strook wordt nu opgevuld met planten. Momenteel werkt het team aan de Centjesmuur in Mechelen, waar ze ook 70 m² zal ontharden. Niet alleen het creëren van nieuwe plantenvakken zit in het takenpakket van de vier werknemers. Zo zullen ze ook bestaande plantvakken of boomspiegels vergroten en geveltuinen of groenslingers plaatsen. 

De werken gebeuren altijd in nauwe samenspraak met de buurtbewoners, die zelf ook projecten kunnen aanvragen. Een plangroep buigt zich dan over het voorstel, evalueert de impact en technische voorwaarden en volgt het project op.