11u30

Meer dan helft gemeenten organiseert zomerschool

Om de leerachterstand bij kinderen aan te pakken, organiseren meer dan de helft van de steden en gemeenten in de provincie Antwerpen zomerscholen of speelleeractiviteiten. In totaal organiseren 38 gemeenten zomerscholen, dat is aanzienlijk meer dan vorige zomer. En dat mag niet verwonderen, want ook dit schooljaar werd door de coronacrisis helemaal ontregeld.

Terwijl vorig jaar 28 steden en gemeenten een zomerschool organiseerden, zullen er dat deze grote vakantie minstens 38 zijn. Een sterke stijging dus. “Nooit voorheen werden er in juli en augustus in onze provincie zoveel activiteiten georganiseerd om de leerlingen bij de les te houden,” stelt Helsen tevreden vast. “Veel lokale besturen die vorig jaar al deelnamen, pakken dit jaar bovendien uit met nog meer klassen en nog meer activiteiten.”

"In een normaal schooljaar lopen in de provincie Antwerpen bijna 100.000 leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs een risico om het nieuwe schooljaar in september te starten met een leerachterstand,” weet gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen. “Covid-19 heeft het hele schooljaar 2020-2021 op zijn kop gezet. Niemand heeft op een normale manier les gekregen. De nood aan extra begeleiding of een opfrissing in de zomermaanden is dus alleen maar groter geworden.”

Vrijwilligers gezocht

Het provinciebestuur ondersteunt de lokale besturen door net als vorig jaar professionele begeleiding aan te bieden voor de coördinatoren en vrijwilligers van al die initiatieven. Ze gaat daarvoor in zee met twee ervaren organisaties: vzw Schoolmakers en vzw Speelmakers.

“We zijn op zoek naar leerkrachten, leerlingenbegeleiders, gepensioneerde leerkrachten, studenten in de lerarenopleiding of mensen met een andere pedagogische achtergrond. Maar ook studenten en professionals die ervaring hebben met welzijnswerk of kinderverzorging, ervaren speelpleinwerkers, jeugdwerkers en jeugdleiders mogen zich aanbieden,” aldus gedeputeerde Helsen.

Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks aanmelden via de website www.provincieantwerpenleert.be.