19u39

Meer en grotere regenwaterputten oplosssing voor droogte

Maak de installatie van een regenwaterput ook bij de renovatie van woningen verplicht. En zorgt ervoor dat die regenputten groter zijn dan wat nu gebruikelijk is. Het is een voorstel van Vlaams parlementslid Tinne Rombouts uit Hoogstraten om een antwoord te bieden op de droogte in ons land. Een probleem dat zich de jongste jaren geregeld voordoet en wel eens de uitdaging voor de toekomst zou kunnen worden.
insluiten