12u44

Meer geld voor Monumentenwacht

De provincieraad heeft de subsidies voor de Monumentenwacht verhoogd. De 5 Vlaamse provincies en Vlaanderen dragen elk bij voor de inspectie van waardevolle gebouwen. Door de vele loonsindexeringen dit jaar en de gestegen energieprijzen komt de Monumentenwacht in geldnood om alle geplande inspecties rond te krijgen. De volgende 3 jaar geeft de provincie 91.500 euro aan de Monumentenwacht. De inspecties bijvoorbeeld op daken of aan torens voorkomen dat waardevolle gebouwen ongemerkt in slechte staat geraken met een grote meerkost van de herstelling als gevolg.