11u13

Meer info over vaccinatieplan Philips-site en Weelde-depot

In de bevoegde commissie van de stad Turnhout is vanavond bekend gemaakt hoe toegewerkt wordt naar de grote vaccinatiecampagne. Vrijdagochtend beslist de eerstelijnszone welke bedrijven mogen instaan voor de opbouw en de logistiek. Die bedrijven hebben dan exact 10 dagen de tijd om de volledige opbouw te doen. Dat gaat van tenten over materiaal, elektriciteit, stewards tot zelfs security voor het bewaken van de vaccins. Daarna is er dan nog twee weken tijd om te proefdraaien, zodat er op 15 februari gestart kan worden met vaccineren. Voor de hele logistieke operatie zou zo'n 250 000 tot 500 000 euro nodig zijn.

Tot 60 medische personeelsleden per dag

De eerstelijnszone is ook op zoek naar medisch en paramedisch personeel. Als er 8u per dag zou gevaccineerd worden, dan zijn er op elk van de 2 sites 21 personeelsleden nodig. Aangezien het de bedoeling is om veel meer uren per dag te vaccineren, zou dat aantal kunnen oplopen naar 60 verpleegkundigen en dokters per dag. Op de Philipssite zouden zo'n 87 000 mensen gevaccineerd worden, in Weelde-depot gaat het om een gelijkaardig aantal. Eerder was al bekend dat studenten verpleegkunde van Thomas More mee kunnen ingezet worden in het kader van hun stages. 

Drive-trough in Weelde?

Op dit ogenblik wordt ook bekeken of er net zoals bij de voorbije griepvaccinatiecampagne van de Ravelse huisartsen, in Weelde-depot gewerkt kan worden met een drive-trough. Je zou dan gewoon in je wagen blijven zitten en moet uiteraard ook 15 minuten wachten na het toedienen van de vaccinatie.