3u15

Meer inspraak voor stadsplein met parkeergarage in Hoogstraten

Hoogstraten gaat de inwoners meer inspraak geven in de ontwikkeling van een nieuw groen stadsplein met ondergrondse parkeergarage. Dat zou normaal moeten komen aan de Gravin Elisabethlaan. Vorige week zou normaal een team van specialisten worden aangesteld om het project vorm te geven, maar de stad wil eerst een grote inspraakronde en die houdt alle pistes open. Bedoeling blijft wel om de parkeerdruk in het centrum te verminderen en het centrum groener en leefbaarder te paken voor de zwakke weggebruiker.