18u40

Meer uilen sterven door voedselschaarste winterprik

De dooi is ingezet en dat is goed nieuws voor uilen en andere roofvogels. De koude en vooral dan de sneeuw zijn voor veel van de vogels fataal geworden. Ze vonden door het sneeuwtaptijt geen prooien meer, omdat die diep onder de grond blijven. Heistenaar Joris Bosmans van uilenwerkgroep moest al veel dode dieren gaan ophalen.
insluiten