9u54

Meer verkeersveiligheid in 20 Duffelse straten

In Duffel verlaagt de toegelaten snelheid in verschillende straten van 70 naar 50 kilometer per uur. Hun nieuwe regel: “Geen fietspad, geen 70 kilometer per uur. De regel moet zorgen voor meer verkeersveiligheid in 20 verschillende straten. Deze snelheidsverlaging werd beslist door het college van burgemeester en schepenen. Omdat de meeste straten redelijk smal zijn, volstaan verkeersborden. In bredere straten is dat niet voldoende en zijn extra markeringen nodig. Op de Binnenweg en Euster komen fietssuggestiestroken. Deze snelheidsverlaging werd reeds beslist door het college van burgemeester en schepenen en wordt in het voorjaar van 2018 doorgevoerd. De gemeente Duffel zal op 28 en 29 maart alle snelheidsborden aanpassen. Vanaf dan is deze nieuwe regeling van kracht. In volgende straten wordt de snelheid van 70 naar 50 kilometer per uur teruggebracht: Binnenweg, Varestraat, Zijpstraat, Poederstraat, Enkelstraat, Halfkousweg, Kraanstraat, Euster, Heuvelstraat, Zwarthoutstraat, Draakbosweg, Bosstraat, Franselei, Boecksteinweg, Schaaruit, Straatjesbossen, Dijkstaplei, Bleidenhoek, Itterbeek en Oude Waarloossteenweg.