12u24

Meer verplaatsingen met fiets, trein of bus in stadsregio Turnhout

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werken samen aan een nieuw mobiliteitsplan. Ze willen dat verplaatsingen in het regionaalstedelijk gebied Turnhout in de toekomst vooral te voet, met de fiets, trein of bus gebeuren. Het streefdoel is dit aantal te verdubbelen en verplaatsingen met de auto met een kwart te verminderen.

De slogan voor het nieuwe gezamenlijk mobiliteitsbeleid is ‘Gewoon gaan! Samen onderweg naar een veilige en gezonde omgeving’. De vier belangrijke doelstellingen hierin zijn: leefkwaliteit, bereikbaarheid, gezondheid en klimaat. 

De gemeenten willen samen hun centra versterken, de wijken en buurten aangenamer maken én die inrichten als aantrekkelijke ontmoetingsplekken. Dat moet meer gezelligheid in de straten en winkelgebieden creëren, met speciale aandacht voor meer ruimte voor kinderen en ouderen. Maar daarnaast is het essentieel om bereikbaar te blijven met duurzame vervoersmiddelen.

De plannen worden nu aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Na de goedkeuring worden leden van adviesraden, middenveldorganisaties, raadsleden en bovenlokale partners t bij het onderzoek betrokken. Het beleidsplan met concrete acties moet eind dit jaar klaar zijn.