5u49
De wereld vandaag
zondag 29 november
3°C
0 km

MEST vindt onderdak in oude brandweerkazerne

Door de verhuis van de brandweer van Mechelen naar hun nieuwe kazerne staat de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat leeg. In afwachting van een definitieve invulling van de site, zal het gebouw vanaf 2020 tijdelijk in gebruik genomen worden door MEST vzw (Proeftuinen voor Mechelse Starters). Het gaat om een tijdelijke overeenkomst van minimaal twee jaar. MEST beheert een aantal onroerende goederen die het voor een korte periode ter beschikking stelt van (startende) ondernemers. Die kunnen er in een pop-up store of –restaurant hun businessconcept uitproberen.