18u15

Minister Verlinden brengt bezoek aan Olense site Umicore

Vanmiddag brengt minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, een bezoek aan de Olense site van Umicore, het vroegere Union Minière. Die laatste heeft door de opslag van grondstoffen en residuen voor heel wat bodembesmetting in Olen gezorgd. De fabriek produceerde namelijk jarenlang namelijk radium, uraniumproducten en radioactief metaal. De besmette bodem op en rond het terrein van Umicore, moet daarom gesaneerd worden.

Umicore deed al wat inspanningen om de besmetting gedeeltelijk te saneren. Zo bouwde het bedrijf verschillende opslagfaciliteiten voor radioactief afval op zijn site. Daar kan dan de besmette grond in opgeslagen worden. 

Minister Verlinden bezoekt nu de site van Umicore, omdat er een wet over de sanering van radiologische verontreiniging in voorontwerp gestemd in is de ministerraad en voorgelegd is aan de Raad Van State. Deze wet zal namelijk een grote invloed uitoefenen op de verdere saneringsplannen van Umicore.