20u56

Mol, Balen, Dessel en Retie: "Lokale verstrengingen vanaf 30 oktober"

De gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie vragen van de hogere overheden om zeer snel bijkomende maatregelen te treffen die de sociale contacten in het verenigingsleven en de vrijetijdssfeer drastisch beperken. Anders zullen ze dat zelf doen vanaf vrijdag, klinkt het in een gezamelijke persmededeling. (archieffoto met onder meer burgemeester van Retie Patrick Geuens, Johan Leysen van Balen en Wim Caeyers van Mol)

"De bijkomende beperkingen zijn dringend nodig om de druk op het Heilig Hartziekenhuis in Mol en de huisartsen te verminderen. Als de hogere overheden geen bijkomende verstrengingen uitvaardigen, zullen de gemeentebesturen per burgemeestersbesluit extra maatregelen laten ingaan vanaf vrijdag 30 oktober", klinkt het kordaat.

"We roepen de verenigingen nu al op om op eigen initiatief hun fysieke werking zo snel mogelijk stil te leggen voor de komende weken. Bij het uitblijven van beslissingen van de hogere overheden zullen de vier gemeentebesturen de organisatie van alle activiteiten en evenementen verbieden, als ook elke fysieke samenkomst in de context van vrijetijdsverenigingen en -clubs. "

De gemeenten willen nog wachten op een eventuele verstrenging op Vlaams niveau. Morgenavond komt de ministerraad samen om daarover knopen door te hakken. Maar de gemeenten houden zich nu al klaar. En willen ver gaan in de extra beperkingen.

"De beperkende maatregelen richten zich op alle leeftijden, dus ook de -12-jarigen. Lokaal contactonderzoek toont aan dat ook jonge kinderen besmet worden, ook al vertonen ze geen ziektesymptomen."

De vier gemeentebesturen nemen alvast een voorbeeldrol op met betrekking tot hun eigen werking en activiteiten:  "Elke gemeente communiceert de komende dagen wat dit concreet betekent. We roepen tegelijk alle verenigingen op om uit eigen initiatief zo snel mogelijk hun fysieke werking volledig stil te leggen, al zeker tot en met 11 november."

De coronacrisis treft de vier Kempense gemeenten Mol, Balen, Dessel en Retie bijzonder hard. Op vlak van welzijn en gezondheid vormen de gemeentes samen de eerstelijnszone Baldemore. De inwoners van deze vier gemeenten richten zich voor medische opvolging en noodgevallen grotendeels op het Heilig Hartziekenhuis in Mol.

"De afgelopen week verviervoudigde in dit ziekenhuis het aantal opnames voor corona. De onhoudbare druk op het ziekenhuis en de huisartsen is het gevolg van de hoge besmettingscijfers in de regio, waarbij het virus op dit moment nog steeds aan kracht wint. Bijkomende maatregelen om het aantal sociale contacten drastisch te beperken, zijn voor de regio absoluut noodzakelijk."

De gemeenten richten zich in de persmededeling ook nog naar alle inwoners: "Naast onze verenigingen roepen we ook onze individuele inwoners op om strenger en voorzichtiger te zijn voor zichzelf dan wat de hogere overheden opleggen."